Projectportret

Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen

Sinds 2017 werken buurtbewoners samen met hun gemeente aan een voedselbos-park (van 3 hectare) in de openbare ruimte. Dit bijzondere en klimaatbestendige gebied voor planten, bomen, dieren én mensen ligt aan de rand van een nieuwbouwwijk. Voor een deel zal de wijk verder ontwikkeld worden in en om het voedselbos. Dat is uitdagend, vernieuwend en ongetwijfeld erg leerzaam!   De vrijwilligersgroep is verantwoordelijk voor ontwerp, beplantingsplannen, communicatie, onderhoud en beheer van het voedselbos. De gemeente stelt kaders en helpt enthousiast mee door het beschikbaar stellen van grond, geld en advies. Er is volop ruimte voor experimenten die bijdragen aan ecologische bewustwording, gemeenschap bouwen en ook de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en lokaal kan worden afgezet wordt met dit project direct ervaren. Deze samenwerking is voor alle betrokkenen verfrissend. Voedselbos Nieuwe Erven biedt inspiratie tot ver buiten Brummen. Er is veel animo voor de algemene rondleidingen, en verschillende studentengroepen en opstartende initiatieven en beleidsmakers uit andere gemeenten en provincies die contact zoeken met Nieuwe Erven.   De Brummenaren grijpen met Voedselbos Nieuwe Erven terug naar manieren waarop eeuwenlang gemeenschap is onderhouden. Op basis van lokale verbindingen, vertrouwen en samenwerking. Zij onderzoeken de terugkeer en vernieuwing van de Marke als oplossing voor uitdagingen van deze tijd.   In de zomermaanden (juni-september) is er elke 1e zaterdag van de maand een rondleiding. Voor groepen of rondleidingen op verzoek of vanuit een bepaalde invalshoek kan er contact gezocht worden met de communicatie werkgroep van voedselbos Nieuwe Erven. Het project is te vinden via Facebook.