Missie | Visie | Strategie

 

Informatie voor beleidsmakers, overheden, initiatieven, toekomstboeren & particulieren met regeneratieve plannen.

 

Contact

Cultuurvernieuwers

Wij zijn er voor cultuurvernieuwers die innovatieve permanente landbouw nastreven.

Een cultuur ontstaat uit verhalen die we elkaar vertellen. Cultuur bepaalt onze collectieve identiteit en ondergaat regelmatig veranderingen. Sinds ruim 12.000 jaar leven we in een agrarisch tijdperk, we zijn planten gaan verbouwen op steeds grotere schaal. Dit heeft verschuivingen in onze ontwikkeling teweeg gebracht, het maakte diversificatie mogelijk. 

Sinds de verlichting hebben we ons steeds verder losgemaakt van de natuur. De mens als overheerser -of wat gunstiger rentmeester- van die natuur begon alles als een grondstof te beschouwen en verloor zicht op samenhang binnen ecosystemen. Ook onze plaats binnen het natuurlijke systeem zijn we uit het oog verloren.

Onze tijd vraagt een nieuw perspectief om transitie naar een veerkrachtige samenleving te ondersteunen. De stichting Agro Ecologie Gelderland vertaalt dit grote perspectief naar lokale toepassingen.

Onze Visie – Bodem

De basis van alle werkzaamheden van de stichting is:
het verzorgen van de bodem. 

“Het potentieel van de bodem

is zoveel groter dan we ons nu bewust zijn.”

 

Onze Missie – Voeding

De stichting Agro Ecologie Gelderland bevordert een natuur inclusieve leefstijl waarbij voeding uit regenererende landbouwsystemen geproduceerd wordt voor en door de lokale gemeenschap.

We willen het land een nieuw verhaal geven. Over een divers Gelders landschap vol kleinschalige bedrijvigheid en levendigheid. Een landschap om van te genieten en om je thuis in te voelen.

 

Doelstelling – Opbrengst

De stichting heeft tot doel om kennis over regeneratieve landbouw en natuur inclusieve cultuur onder de aandacht te brengen. Hiervoor ontwikkelt het educatie, deelt het informatie en draagt het bij aan beeldvorming en conceptontwikkeling.

De stichting ontwikkelt een voorbeeldproject waarin vele aspecten van deze kennis terugkomen. Het streeft naar vestiging van deze pilot binnen een straal van 10 km rond Zutphen. 

De stichting ondersteunt en verbindt initiatieven die gericht zijn op regeneratief landgebruik en gemeenschapsvorming door kennisoverdracht, beeldvorming en netwerkfunctie.

Doelgroepen

Beleid & Overheid

Investeerders

Toekomstboeren

Contact